Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

R6 RACE

R6 RACE kommer endast att finnas tillgänglig med tävlingsspecifikationer för tävlingsbruk på bana, och vid specifika evenemang där deltagande med icke-registrerade fordon tillåts. Använd alltid godkänd mc-hjälm och skyddskläder avsedda för tävlingskörning. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till förare runt dig, följa lokala lagar och tänka på miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på slutna banor. All information ges för allmän vägledning och ska inte ses som krav från Yamaha. Specifikationerna för och utseendet på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Tillbehör från andra varumärken är fullt utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan tillgänglighet, specifikationer och priser på Yamaha-produkter och -tillbehör variera beroende på lokala lagar, krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information. Alla produktuppgifter och tekniska data tillhandahålls av för dagen kända data, utan några uttryckliga eller underförstådda garantier. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamaha-återförsäljare.