Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit
Den Wolverine-R som visas på action- och stillbilderna är utrustad med extra tillbehör.