Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

2020 Sidewinder X-TX LE 146

Snöskotrar är konstruerade för att fungera inom sitt användningsområde. För att snöskotern ska vara hållbar och driftsäker, men framför allt för din egen säkerhets skull, får de maxlaster som anges i förarhandboken under inga omständigheter överskridas. Fråga din återförsäljare vilken snöskoter som passar bäst för dina specifika behov. Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Kör alltid ansvarsfullt och efter din egen förmåga och respektera såväl miljön som nationella och lokala lagar. Förarna som visas är proffs. Försök inte att göra som de gör. Specifikationerna, måtten och utseendet på Yamahas produkter kan ändras när som helst utan föregående meddelande. De som visas här är endast exempel och utgör inte någon avtalsbunden beskrivning av produkterna. Vissa av modellerna som visas är försedda med extra tillbehör. Bilderna som visas är på en Sidewinder M-TX LE 153