Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

3 års garanti på din Yamaha utombordare

Yamaha arbetar kontinuerligt med att göra produkterna tillförlitligare, säkrare och mer ekonomiska att äga. Vi hoppas att din Yamaha Marin-produkt ska fungera felfritt i många år, naturligtvis under förutsättning att service och underhåll sköts på rekomenderat sätt av Yamaha auktoriserad verkstad.

För alla Yamahas 4-takts utombordsmotorer från modellår 2008 som är avsedda för fritidsanvändning är garantiperioden 3 år efter inköpsdatum. Om produkten är avsedd för kommersiell användning är garantiperioden tolv månader från inköpsdatumKunden har alltid rätt att efter produktens leveransdag åberopa fel på produkten enligt konsumentköplagens regler. Yamahas garantiperiod beräknas från datum för det ursprungliga inköpet eller det datum som produkten levererades och användes för första gången. 

  • Med ”fritidsanvändning” avses användningen av produkten i rent personligt underhållningssyfte eller transport, utan avsikt att tjäna pengar på det.
  • Med ”kommersiell användning” avses användningen av produkten för ekonomiska och/eller kommersiella aktiviteter så som fiske, transport mot betalning, uthyrning etc.