Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Underhåll

Vikten av ett oljebyte

Motorolja är avgörande för motorns funktion och prestanda, och dess effektivitet minskar gradvis med användning. Att låta oljan brytas ned utan att bytas ut kan leda till sämre motorprestanda och i värsta fall totalt motorhaveri. För att säkerställa att din Yamahas motor förblir i bästa möjliga skick är att schemalägga och utföra regelbundna oljebyten en del av förebyggande underhåll och en god vana att ha som ägare.

Motoroljans egenskaper
Även om det vanligtvis kallas ett smörjmedel, har motorolja sex nyckelroller att spela.

Why You Need to Regularly Replace Your Oil

  • Förebyggande av rost och korrosion av metallytor
  • Tätning förhindrar läckage och ökar lufttätheten
  • Rengöring, dämpar föroreningar och skyddar motordelar
  • Kylning, absorberar värme och sprider den utanför
  • Slitageminskning av glidande och roterande delar
  • Buffring, sprider belastningen på växlar och delar

Om du har några frågor eller om du vill att en officiell Yamaha-återförsäljare ska byta motorolja åt dig, är våra återförsäljare alltid glada att hjälpa till. Du finner alla våra återförsäljare närmast dig i på vår hemsida.