Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 
Dela

Yamalube® Glykol

YMD-65049-00-82

Kr 120,-

Färdigblandad kylvätska som underlättar värmeavledning för bättre motorprestanda och som ger maximalt skydd mot frysning och korrosion.

  • Skyddar kylsystemet från frost (-35 °C) och metalldelar från korrosion
  • Ger utmärkt värmeutbyte och därav följande motorkylningseffekt
  • Förebygger överhettning av motorn genom sin höga kokpunkt
  • Innehåller hybridförstärkta antikorrosiva tillsatser baserat på monoetylenglykol som passar för de lätta aluminiumlegeringar som används i motorer
  • Utmärkt kompatibilitet med packningar och slangkopplingar.
  • Kompatibelt med alla kylvätskor.
  • Snällt mot tätningar, klämmor och plastdelar
  • Användningsfärdigt (behöver ej spädas).

Notera:

Finns i olika förpackningsstorlekar och förpackningspaket men levereras även individuellt via din Yamaha-återförsäljare.