Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

TÄNDSTIFTETS DESIGN OCH KARAKTÄR MÅSTE MATCHA MOTORN

genuine-parts-spark-plugs-comparisonComparison between LMAR9E-J and CR9EIA9
Perfekt gnista är ett måste för att motorn skall ge full effekt. Det är många faktorer som måste tas hänsyn till när man väljer tändstift. Förbränningsrummets utformning, antal ventiler är några av dem. Om Yamahas tekniker inte kan hitta det rätta tändstiftet så designar de ett nytt tändstift! Allt för att du skall få högsta prestanda.

Till exempel så har YZF-R1 från 2009 och framåt högre varvtal, större borrning och kortare slaglängd, vilket ökar motorkraften. Det medförde att Yamaha var tvungna att designa ett tändstift som passade de nya specifikationerna på motorn.

Det är därför viktigt att använda rätt tändstift för din modell. Då får du full effekt och undviker skador på motorn.

Tändstiftets livslängd för optimal prestanda på lång sikt.
Även vid normal användning måste tändstiften bytar regelbundet. Med tiden så slits tändstiften med misständningar och sämre bränsleekonomi som följd. Det kan även leda till motorskador. Därför har Yamaha valt det bästa tändstiftet till din motor!