Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

Yamalube Advantage Maintenance Land Products

Dela

The Yamalube advantage

yamaha-careline-textTaking care of your Yamaha is not only about the inside. It is also about taking care of the outside. Yamaha engineers have, thus, developed Yamalube® care products line-up to polish and clean your Yamaha. They have even thought of products to polish your helmet, so you look good too.

Yamaha vehicles are built to the most exacting standards. This counts also for the outer protection materials that are used. Yamalube® care products have been developed and tested to prolong the protection capabilities of these materials.