Zapustili boste to spletno mesto. Ali ste prepričani?

Strinjam se, preusmeri me tja

POGOJI UPORABE APLIKACIJE YAMAHA

Družba Yamaha Motor Europe N. V. (v nadaljevanju "mi", "nas" ali "naš") vam, tudi v imenu svojih izpostav in podružnic, omogoča brezplačno uporabo aplikacije Yamaha. Aplikacija vam omogoča, da še bolj uživate v vožnji s svojim motorjem Yamaha, saj vam ponuja številne funkcije in možnosti, kot so konfiguracija motorja, beleženje poti, vožnja po predlaganih poteh, gledanje videov in dostop do raznih priročnikov. Poleg tega se lahko povežete s skupnostjo Yamaha, prek katere lahko prijateljem pošiljate vabila in z njimi delite informacije ter izzive, shranjujete svoje dosežke ter pošiljate konfiguracije vašega motorja vašemu prodajalcu izdelkov Yamaha.

Z registracijo in uporabo aplikacije se strinjate s pogoji uporabe. Te pogoje uporabe lahko občasno spremenimo. Pred uporabo aplikacije natančno preberite te pogoje uporabe. Pogoje uporabe se prevaja samo zaradi lažjega rokovanja z njimi ali če to zahteva zakon. V primeru spora med angleško različico teh pogojev uporabe ter različicami v drugih jezikih angleška različica prevlada.

Aplikacijo, vključno z uporabniško vsebino, kot so besedila, videi, zvoki, modeli, oblikovanje, priročniki, konfiguracije motorja ter druge informacije in materiali (vključno z avtorsko zaščitenimi vsebinami), kakor tudi skupnost Yamaha, upravlja družba Yamaha Motor Europe N. V., javna družba z omejeno odgovornostjo, ustanovljena v skladu z nizozemskimi zakoni. Kontakt: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Nizozemska. Družba je registrirana pri nizozemski gospodarski zbornici s številko 34084613, Digital Marketing & CRM, poštni predal 75033, 1117 ZN Schiphol, Nizozemska, tel.: +31 20 654 6000; e-pošta: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu 

Zadnja posodobitev pogojev uporabe: 22.5.2017

1               Uporaba aplikacije
1.1         Aplikacijo lahko uporabljajo osebe, starejše od 18 let. Ti pogoji uporabe določajo, da lahko naložite, namestite in uporabljate samo eno kopijo aplikacije, in sicer samo v eno mobilno napravo ter samo v osebne in nekomercialne namene.
1.2         Aplikacija je brezplačna, vendar se pri dostopu do nekaterih možnosti aplikacije in njihovi uporabi po ceniku vašega operaterja zaračuna prenos podatkov in podatkovno gostovanje, vključno s podatki, ki jih uporabljajo z aplikacijo povezani procesi, ki potekajo v ozadju, ko aplikacija ni aktivna. Odgovorni ste za vse stroške, ki nastanejo pri uporabi storitev vašega operaterja.

2               Ustvarjanje računa
2.1         Za dostop do vseh možnosti in funkcij aplikacije morate ustvariti račun. Za namene ustvarjanja računa vas bomo prosili za nekaj osebnih podatkov, kot sta vaše ime in e-poštni naslov, račun pa lahko ustvarite tudi prek svojega profila družabnega omrežja (npr. Facebook, Google+). Aplikacijo lahko začnete uporabljati, ko sprejmemo vašo registracijo. Pravico imamo, da iz kakršnegakoli razloga vašo prošnjo za ustvarjanje računa zavrnemo. Ustvarite lahko samo en račun. Svojega računa ne morete prenesti ali prodati.

2.2         Odgovorni ste za vse aktivnosti, povezane z vašim računom, za dostop do njega ter za preprečevanje uporabe nepooblaščenim osebam. Za varnost svojega računa in skupnosti Yamaha:
a)     Za dostop do računa določite varno geslo. Gesla ne zaupajte nikomur. Prav tako ne dovolite dostopa do vašega računa drugim osebam. V primeru suma, da druga oseba pozna geslo, ima dostop do računa ali uporablja vaše uporabniško ime ali geslo, nas o tem takoj obvestite.
b)     Dodane uporabniške vsebine, vaša dejanja ali način uporabe aplikacije ne smejo kršiti veljavnih zakonov in predpisov ter naših pravic in pravic drugih oseb, vključno z, vendar ne omejeno na, intelektualno lastnino in pravico do zasebnosti.

3               Pravice intelektualne lastnine
3.1         Aplikacije ne kupite, temveč zanjo v skladu s pogoji uporabe prejmete samo licenco za uporabo. Celotna aplikacija, vključno s kakršnimi koli spremembami, popravki, prilagoditvami ali prevodi aplikacije, je intelektualna lastnina družbe Yamaha Motor Europe N. V ter naših dajalcev licence.
3.2         Uporabniška vsebina, ki jo dodate v aplikacijo, je vaša lastnina. S tem, ko v aplikacijo dodajate svojo uporabniško vsebino, nam izrecno jamčite, da ste za njeno natančnost, zakonitost, primernost in legitimnost odgovorni samo vi ter da imate pravico do njene objave prek aplikacije in dovolite njeno uporabo. Za namene, povezane z aplikacijo, nam odobrite neizključno, brezpogojno, neprekinjeno, nepreklicno, prenosljivo, globalno, brezplačno licenco za uporabo, prikazovanje, prilagajanje, prevajanje, spreminjanje, objavo, distribucijo, razpošiljanje ali predvajanje vaše uporabniške vsebine, kar vključuje tudi skupnost Yamaha, vendar ni omejena samo nanjo.

4               Osebni podatki
4.1         Vaše osebne podatke bomo obdelali v skladu z Izjavo o zasebnosti. Ne jamčimo za izjave o zasebnosti spletnih mest, aplikacij ali storitev tretjih oseb, ki jih aplikacija uporablja, vključno s katerimi koli ponudniki družabnih omrežij (npr. Facebook), in jih ne nadzorujemo.

5               Jamstvo in odškodnina
5.1         Aplikacijo smo razvili s kar največjo možno skrbnostjo. Pravilno delovanje aplikacije je odvisno tudi od dejavnikov, na katere ne moremo vplivati in za katere je odgovorna tretja oseba, na primer od omrežja operaterja ter sprejema signala Wi-Fi in GPS. Ne jamčimo, da bodo aplikacija (ali njeni deli) vedno (v celoti) na voljo. Prav tako ne jamčimo, da so dane informacije (ki med drugim vključujejo dele motorja, priročnike, cene in razpoložljivost modelov ali nadomestnih delov) popolne, pravilne, ažurne, namenu primerne ali da uporabniška vsebina ni žaljiva, neprimerna, nezakonita ali sporna. Pridržujemo si pravico, da aplikacijo v celoti ali delno ukinemo, umaknemo ali spremenimo.
5.2         Izrecno se strinjate, da do aplikacije dostopate in jo uporabljate na lastno odgovornost. Nikakor nismo odgovorni za škodo ali druge posledice, ki bi nastale z uporabo ali nezmožnostjo (primerne) uporabe aplikacije ali njenih delov, naše nezmožnosti izpolnjevanja teh pogojev uporabe ali pomanjkljivosti, za katere je odgovorna tretja oseba. Uporaba aplikacije ne bo motila vožnje vašega motorja. Vedno vozite previdno in upoštevajte vse prometne predpise. 

Trdno verjamemo v odgovorno vožnjo in ne podpiramo, spodbujamo oziroma odobravamo nepremišljenega ter neodgovornega obnašanja med vožnjo. Voznik je odgovoren za svojo lastno varnost kakor tudi svoja dejanja. Pešci in vozniki vozil skupaj igrajo vlogo, ki je ključnega pomena za varno in odgovorno vožnjo, z upoštevanjem prometnih predpisov, državnih zakonov za udeležbo v prometu ter previdnim ravnanjem. Ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za telesne poškodbe, katere bi povzročili motoristi ali vozniki drugih vozil med sodelovanjem na dogodkih in uporabo informacij, ki jih omogočajo naše aplikacije ter druge digitalne platforme.
5.3         Ne jamčimo za aplikacije, spletne strani in storitve tretjih oseb, ki so povezane z aplikacijo Yamaha ali jih ta uporablja, in zanje nismo odgovorni. Prav tako jih ne nadziramo, podpiramo ali jih kakorkoli upravljamo. To velja tudi za njihovo natančnost, razpoložljivost, uporabnost ter veljavne pogoje in pravilnike. V primeru, da imate vprašanja glede prakse in pravilnikov tretjih oseb, si preberite njihove pogoje in pravilnike ter se obrnite nanje.
5.4         V primeru, da nas zavezuje veljavna zakonodaja, je naša odgovornost za katero koli nastalo škodo omejena na največji obseg, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. V primeru, da je škoda nastala namenoma ali iz hude malomarnosti na naši strani, vse omejitve naše odgovornosti ne veljajo več.
5.5         Razrešujete nas vseh zahtev, terjatev in podobnih dejanj tretjih oseb, ki so povezane z vašo uporabo aplikacije, kršitvijo teh pogojev uporabe in kakršnimi koli nezakonitimi dejanji ali iz slednjih izhajajo.

6               Ukinitev računa
6.1         Aplikacijo lahko uporabljate za nedoločen čas, dokler v skladu s pogoji uporabe računa ne prekličete. Pravico imamo, da brez odgovornosti do vas ali do tretje osebe v vsakem trenutku brez nadaljnjih ukrepov in po lastni presoji ter brez predhodnega pisnega sporočila ali navedbe razloga začasno ali za stalno in s takojšnjo veljavnostjo ukinemo račun, izbrišemo ali spremenimo vašo uporabniško vsebino ter vam preprečimo ustvarjanje novega računa. Svoj račun lahko na spletni strani [[link]] kadar koli ukinete in prenehate z uporabo aplikacije. Če ste račun ustvarili in se v aplikacijo prijavili s profilom družabnega omrežja, lahko račun ukinete tako, da odstranite dovoljenje za aplikacijo prek profila družabnega omrežja pri ustreznem ponudniku družabnega omrežja (npr. Facebook).
6.2         V primeru kršitve teh pogojev uporabe ali kakršnih koli nezakonitih dejanj imamo brez dolžnosti, odgovornosti ali obveznosti do vas pravico do pregleda vaše uporabniške vsebine in vašega vedenja ter pravico ustrezno ukrepati. Ukrepi lahko vključujejo, vendar niso omejeni na: (a) spreminjanje ali odstranjevanje vaše uporabniške vsebine, (b) začasna ali stalna ukinitev računa in/ali dostopa do aplikacije s takojšnjo veljavnostjo ali (c) zahteva za povračilo škode ali stroškov.
6.3         Takoj po ukinitvi računa izgubite pravico do dostopa do aplikacije ter njene uporabe. Vašo uporabniško vsebino bomo izbrisali. Vse določbe, za katere je določeno, da veljajo tudi po ukinitvi teh pogojev uporabe, bodo po njihovi ukinitvi še najprej veljale.

7               Veljavna zakonodaja in spori
7.1         Pogoji uporabe so v skladu z nizozemsko zakonodajo. Vsi spori, terjatve ali katerikoli drugi vzroki za tožbeni zahtevek, ki izhajajo iz teh pogojev uporabe in/ali iz vašega dostopa do in uporabe aplikacije ali so s tem povezani, bo urejalo pristojno nizozemsko sodišče.