Zapustili boste to spletno mesto. Ali ste prepričani?

Strinjam se, preusmeri me tja

Pravna izjava

Ta pravna izjava vsebuje pravila in pogoje, ki urejajo spletno stran www.yamaha-motor.eu in vse povezane spletne strani podružnic Yamaha Motor Europe N.V. (v nadaljnjem besedilu: Yamaha Motor Europe), ki so povezane ali prikazane na tej spletni strani. 

Z dostopom ali uporabo katere koli od teh strani, izrecno sprejemate in se strinjate z vsemi pravili in pogoji, ki so navedeni v tej pravni izjavi. Prosimo, da spletne strani ne uporabljate, če se ne strinjate s temi pogoji. V primeru kakršnega koli spora med navedeno pravno izjavo in vseh drugih predpisov, politik ali sporazumov, objavljenih na tem spletnem mestu, ki se uporabljajo med vami in Yamaha Motor Europe, bodo obveljali dokumenti v naslednjem vrstnem redu: (I) predpisani pogoji izdelkov in / ali storitev; (II) navedena pravna izjava; (III) pravilnik o zasebnosti in (IV) druga pravila, politike ali sporazumi, objavljene na tej spletni strani.

Razen če ni navedeno drugače, se vsako sklicevanje na Yamaha Motor Europe nanaša tudi na vse njene podružnice. 

Spletne strani so na voljo samo za vašo osebno uporabo, ta pa je omejena na gledanje strani, zagotavljanje informacij, prenos podatkov o izdelkih za vaš osebni arhiv ter za spletno nakupovanje.

Veljavna zakonodaja
Z vstopom na to spletno stran se strinjate in potrjujete, da se bo vaše dovoljenje za vstop in uporabo tega spletnega mesta, ocenjevalo v skladu z zakoni Nizozemske. Strinjate se, da se vsi spori v zvezi z uporabo te spletne strani rešujejo na pristojnem sodišču na Nizozemskem (sedež podjetja Yamaha Motor Europe N.V.). Če uporabljate to spletno stran iz druge države, ste odgovorni za skladnost z vsemi veljavni lokalni zakoni. Zato ta izjava ne izključuje ali izpodbija kakršne koli pravice ali obveznosti, ki izhajajo iz mednarodno priznanih pravnih okvirjev. Yamaha Motor Eutope ne zagotavlja, da so informacije, ki jih vsebuje spletna stran primerne za vse države sveta.

1 Yamaha Motor Europe objavlja podatke na svojih straneh, ki so namenjene kot ugodnost za obiskovalce. Razen za strani, kjer se lahko izdelki kupujejo, so informacije o izdelkih Yamaha Motor Europe zgolj informativne narave. Podatki o izdelku so samo informativni in niso obvezujoči. Nikakor posamezniki in / ali njihove izjave na spletnih straneh ne morejo biti povezani z določenim izdelkom ali storitvijo na način, da iz njih izhaja odgovornost in / ali obveza za Yamaha Motor Europe, ne na osebni ravni, ne na ravni podjetja. Objavljene izjave in profili so osebni in po zakonu, ne morejo biti vezani za garancijske ali odgovornostne namene.
Medtem ko Yamaha Motor Europe poskuša zagotoviti točne in pravočasne informacije, obstaja možnost nenamernih tehničnih ali podatkovnih napak. Yamaha Motor Europe si pridržuje pravico do popravkov in sprememb na spletni strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila. Izdelki opisani na spletni strani Yamaha Motor Europe, morda v vaši regiji ne bodo na voljo. Yamaha Motor Europe si prizadeva, da so informacije, navedene na spletni strani primerne za vašo pokrajino. Čeprav se Yamaha Motor Europe trudi, da bi natančno prikazali izdelke in njihove barve, bo prikaz teh podatkov odvisen tudi od tehnične ter programske opreme uporabnika in Yamaha Motor Europe ne more jamčiti, da bo uporabnikova oprema omogočila natančen prikaz dejanskih izdelkov in njihovih barv. Obstaja možnost, da je nekaj programske opreme, ki jo lahko prenesete iz spletne strani, predmet vladnega nadzora izvoza ali drugih omejitev. Z vstopom na to spletno stran potrjujete in se strinjate, da ste seznanjeni z navedenimi omejitvami.

2 Obiskovalci prevzamejo vso odgovornost in tveganje v zvezi z njihovo uporabo strani. Vse informacije na spletni strani, so vam posredovane "takšne kot so" in Yamaha Motor Europe zavrača vsa jamstva, predstavitve in pooblastila, eksplicitnega ali implicitnega pomena, v zvezi z informacijami dostopnih s spletne strani, vključno z izrecnimi garancijami. Yamaha Motor Europe ne jamči, da so spletna mesta brez računalniških virusov, napak ali drugih škodljivih sestavin. Yamaha Motor Europe ne jamči, da bodo naloge, vsebovane v materialu delovale neprekinjeno in brez napak ali da bodo napake odkrite in popravljene. Yamaha Motor Europe ne prevzema nobene odgovornosti ali obveznosti za natančnost, popolnost, zanesljivost in uporabnost objavljenih informacij, ki jih dostopate prek spletnih mest. Yamaha Motor Europe nima nobenih dolžnosti za posodobitev svojih spletnih mest ali prilagajanje njihove vsebine, in Yamaha Motor Europe ni odgovorna za neuspešne posodobitve takšnih informacij. Vaša odgovornost je, da vse navedene informacije na spletni strani preverite, preden se na njih zanašate.

3 Yamaha Motor Europe ni v nobenem primeru odgovorna za kakršno koli škodo, ki izhaja iz katerega koli razloga, vključno z izgubo dobička, izgubo podatkov ali katero koli drugo vrsto škode, materialnih ali nematerialnih sredstev, bodisi v primeru tožbe na podlagi pogodbe, odškodninske odgovornosti ali kakor koli drugače, če izhajajo iz kakršnega koli načina uporabe informacij povezanih ali pridobljenih s spletne strani Yamaha Motor Europe. Omejitve odgovornosti iz te pravne izjave ne bo veljala, če je izguba ali poškodba nastala zaradi namerne kršitve ali hude malomarnosti s strani Yamaha Motor Europe.

4 Yamaha Motor Europe si kadarkoli brez predhodnega obvestila pridržuje pravico, umakniti dostop do spletnega mesta ali revizije storitev in proizvodov, opisanih na spletni strani. Vse ponudbe in druge izjave Yamaha Motor Europe so nezavezujoče, razen v primeru, ko Yamaha Motor Europe izrecno in v pisni obliki navaja drugače. 
Odstop potrošnika od maloprodajne pogodbe v zvezi s proizvodi ali storitvami, kupljenimi na tej spletni strani, je možen v roku 7. delovnih dni od datuma prejema izdelka ali od datuma sklenitve posla, v skladu z veljavnimi zakonskimi pravili v zvezi s pogodbami na daljavo.
Yamaha Motor Europe si kadarkoli brez predhodnega obvestila pridržuje pravico, umakniti dostop do spletnega mesta ali revizije storitev in proizvodov, opisanih na spletni strani. Vse ponudbe in druge izjave Yamaha Motor Europe so nezavezujoče, razen v primeru, ko Yamaha Motor Europe izrecno in v pisni obliki navaja drugače. 
Odstop potrošnika od maloprodajne pogodbe v zvezi s proizvodi ali storitvami, kupljenimi na tej spletni strani, je možen v roku 7. delovnih dni od datuma prejema izdelka ali od datuma sklenitve posla, v skladu z veljavnimi zakonskimi pravili v zvezi s pogodbami na daljavo.
Yamaha Motor Europe lahko s posodobitvijo te objave, kadarkoli spremeni pravila in pogoje, ki so navedeni v tej pravni izjavi. Da bi bili prepričani v veljavna pravila in pogoje, ste vezani na občasno pregledovanje in spremljanje sprememb na spletni strani, ki se nanaša na vašo uporabo te stranice. Nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po vsaki spremembi pomeni, da se z navedenimi spremembami tudi soglašate. Neveljavnost kateregakoli pogoja, zahteve ali določbe te pravne izjave ne vpliva na pravnomočnost posameznih delov omenjene pravne izjave, ki jo ustrezna sodišča smatrajo za pravnomočno.

5 Yamaha Motor Europe ima v lasti in pravico do vseh strani, vključno z vsemi ozadji, ikonami, znaki, oblikovalskimi pravicami, slikami, grafikami, glasbo, besedili, programsko opremo ali katero koli drugo vsebino strani (»vsebino«), in vse oblike HTML oblikovanja, postavitev, konfiguracije, CGI in druge kode ter skripte v kakršni koli obliki, ki se uporabljajo za izvajanje strani ( "Koda"). Vsebina in izvorna koda strani sta zaščiteni z intelektualno lastnino in sorodnimi pravicami, vključno vendar ne omejeno na avtorske pravice, patent, podatkovne zbirke in pravice blagovnih znamk. Ni dovoljeno kopirati, spreminjati, nalagati podatke, prevzemati podatke, ponovno objavljati, prikazovati v korist tretjih oseb za komercialne namene, ali kako drugače distribuirati izvorno kodo ali vsebino s spletne strani, brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Yamaha Motor Europe, v kolikor so takšne omejitve dovoljene v skladu z veljavno zakonodajo. Vsebino in izvorno kodo lahko uporabljate le za osebne potrebe. Vsi logotipi, imena in blagovne znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh, so (intelektualna) lastnina Yamaha Motor Europe, ali pa jih Yamaha Motor Europe uporablja pod določeno licenco. Ničesar od zgoraj navedenega ne smete uporabljati brez predhodnega pisnega dovoljenja s strani Yamaha Motor Europe. Neupoštevanje te pravne izjave bo pomenilo kršitev pogodbe in s tem bodo kršene avtorske pravice Yamahe Motor Europe, pravice blagovne znamke in druge lastniške in industrijske lastniške pravice. 
Razen če je zgoraj izrecno določeno, se ne sme nič navedenega v tem dokumentu podeljevati posledično, kot so izguba pravice ali katera koli licenca, pravica na podlagi katerega koli patenta, blagovne znamke, avtorske pravice, druge lastniške ali industrijske pravice Yamaha Motor Europe, njenih podružnic ali katerih koli tretjih oseb.

6 Čeprav je ta stran lahko povezana z drugih spletnimi strani, Yamaha Motor Europe posredno ali neposredno ne izdaja kakršno koli odobritev, potrdilo, združenje, sponzorstvo, pooblastilo, ali odobritev povezanega spletnega mesta, razen če to ni na strani posebej navedeno. Z vstopom na to spletno stran potrjujete in se strinjate, da Yamaha Motor Europe ni pregledala vseh lokacij, povezanih s to stranjo in ni odgovorna za vsebino zunaj njene spletne strani. Povezovanje z vsemi drugimi spletnimi stranmi je na lastno odgovornost.

7 Če se boste odzvali na Yamaha Motor Europe preko elektronske pošte, ankete, foruma, registracije ali katerega koli komunikacijskega medija, s katero koli informacijo, vključno z, vendar ne omejeno na povratne informacije, se podatki, vprašanja, pripombe, predloge, ali podobno, z izjemo vaših osebnih podatkov, ne štejejo kot zaupne informacije. S posredovanjem kakršne koli informacije, odobrite Yamaha Motor Europe nepreklicno, večno in prenosljivo pravico do uporabe teh navedb po vsem svetu, brez omejitev za kateri koli namen, če Yamaha Motor Europe meni, da so potrebne. Yamaha Motor Europe ne bo odgovorna za kakršno koli uporabo ali razkritje takšnih informacij. Yamaha Motor Europe ne bo imela nobenih obveznosti, da bi ohranili tajnost teh podatkov in te lahko brez omejitev prosto razmnožujejo, uporabljajo, razkrivajo in posredujejo drugim. Yamaha Motor Europe lahko prosto uporablja katere koli ideje, koncepte, znanja ali tehnike, vsebovane v teh podatkih, za katere koli namene, vključno, vendar ne omejeno na razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov, ki vsebujejo ali so drugače odvisni od teh informacij. Yamaha Motor Europe se veseli vaših pripomb in predlogov na svojih spletnih straneh, vendar ne prosi ali nagovarja za katere koli zaupne ali zaščitene ideje, predloge, materiale ali druge informacije, ki se nanašajo na razvoj, projektiranje, preoblikovanje, spreminjanje, proizvodnjo ali trženje svojih ali kakršnih koli novih izdelkov. S posredovanjem podatkov ste opozorjeni, da lahko Yamaha Motor Europe objavi takšne informacije, jih brez odgovornosti uporablja kot del svojega poslovanja in jih vključuje v svoje zasnove izdelkov ali za druge namene, za katere meni, da so potrebni.

8 Interaktivnih odsekov spletne strani, kot so na primer forumi, klubi, ankete, elektronska sporočila in podobno, ne boste uporabljali z namenom zavestne objave napačnega materiala, obrekovanj, netočnih, žaljivih, vulgarnih, sovražnih, nespodobnih, sramotilnih, spolno usmerjenih groženj, invazije zasebnosti posameznika, ali na kakršen koli način kršili zakon. Motor Europe nima uredniškega nadzora nad objavo kakršnih koli vsebin na interaktivnih odsekih spletne strani. Yamaha Motor Europe ni pristojna ali odgovorna za škodo ali druge škodljive posledice, povzročene zaradi uporabe navedb v kakršni koli obliki.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.

Pravilnik o zasebnosti 

Yamaha Motor Europe N.V. in sorodne podružnice ('' Yamaha Motor Europe ''), bomo z vašimi osebnimi podatki ravnali z veliko pozornostjo, saj spoštujemo zasebnost kupcev in obiskovalcev Yamahine spletne strani. Ta pravilnik o zasebnosti, ki tvori sestavni del pravne izjave, opredeljuje pravilnik o zasebnosti Yamahe Motor Europe, ta pa se nanaša na (z geslom zavarovana območja) vseh dotičnih korporacijskih »spletnih strani« v lasti podružnic Yamahe Motor Europe, ki so povezane s katero koli od teh »spletnih strani« (v nadaljevanju skupaj imenovane »spletne strani« in posebej »spletna stran«). Z dostopom in uporabo katere koli od teh strani, se izrecno strinjate s pogoji, določenimi v politiki zasebnosti. Če se s pogoji ne strinjate, prosimo, da navedene strani ne uporabljate ali pa nam posredujte svoje osebne podatke, saj so določene storitve pogojene z zagotavljanjem teh podatkov. 

Last update: 01/04/2015 
Kliknite tukaj za informacije pravilnika o zasebnosti