Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Technické informácie pre nezávislých predajcov

Všetky relevantné technické informácie týkajúce sa údržby alebo opráv nájdete na našom portáli Yamaha pre nezávislých predajcov. Kliknite na odkaz na náš portál Yamaha:

Kliknite na „Registrácia účtu“ a zaregistrujte sa ako nezávislý predajca.

V prípade, že chcete zaregistrovať záznam iba v našom zázname digitálnych služieb (DSR), môžete kliknúť sem:

.