Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Držanie kurzu v systéme autopilota

Pri plavbe na dlhé vzdialenosti na otvorených vodných plochách vám systém držania kurzu zaistí, že plávate správnym smerom a dostanete sa do cieľa. Svoju cestu môžete navyše jemne doladiť v rozsahu 1 až 5 stupňov pomocou tlačidiel so šípkami vľavo a vpravo na kryte s prepínačmi.

Držanie smeru: udržuje smerovanie prednej časti lode podľa kompasu. Túto funkciu možno využívať aj pri spiatočke.

Riadenie podľa vzoru: špirálový alebo kľukatý pohyb je ideálny pre tých, ktorí chcú relaxovať v určitej časti prístavu, jazera alebo na otvorenej vodnej ploche.

Je ľahké upraviť celý rad nastavení „za chodu“ kombináciou funkcie držania kurzu a pákového ovládača systému Helm Master EX. Konkrétne môžete regulovať jemné úpravy rýchlosti, kurzu a smeru bez použitia volantu alebo plynových páčok.