Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Vodičské oprávnenia

Aké oprávnenie potrebujem pre jazdenie na motocykli alebo skútri Yamaha?

Od roku 2013 existujú štyri kategórie vodičských oprávnení pre motocykle, ktorými sú AM, A1, A2 a A. Pre nové kategórie vodičských oprávnení pre motocykle platí niekoľko vekových limitov.

Tieto nové pravidlá vyžadujú, aby všetci jazdci postupovali cez tento systém a strávili najmenej dva roky v kategórii „A2“ kým získajú neobmedzenú licenciu „A“. Jazdci s minimálnym vekom 24 rokov môžu vykonať kurz v autoškole a požiadať priamo o oprávnenie „A“.

foto

Vodičské oprávnenie AM

Vodičské oprávnenia skupiny AM sa vydávajú uchádzačom, ktorí zložia teoretickú skúšku a spĺňajú lekárske normy. (V niektorých krajinách je tiež potrebné úspešne absolvovať test zručností a test správania.
Minimálny vek pre získanie oprávnenia AM sa v rámci EÚ líši).

Zhrnutie oprávnenia AM
* Motocykle s objemom motora do 50 cm3
* Maximálna rýchlosť nepresahuje 45 km/h
* Minimálny vek 15 rokov

Scooters

Vodičské oprávnenie A1

Zhrnutie oprávnenia A1 
* Motocykle s objemom motora do 125 cm3
* Maximálny výkon 11kW
* Maximálny pomer výkon / hmotnosť 0.1 kW/kg
* Minimálny vek 16 rokov

Scooters

Vodičské oprávnenie A2

Zhrnutie oprávnenia A2 
* Motocykle s výkonom nepresahujúcim 35kW
* Maximálny pomer výkon / hmotnosť 0.2 kW/kg
* Motocykel nemôže byť odvodený od modelu presahujúceho výkon 70kW
* Minimálny vek 18 rokov

Vodičské oprávnenie A2 sa nezmení automaticky na A po uplynutí dvoch rokov. Pre získanie vodičského oprávnenia A je nutné vykonať skúšku v autoškole.

Scooters

Vodičské oprávnenie A

Vodičské oprávnenie A je možné získať preukázaním praxe po dvoch rokoch držania oprávnenia A2 a následnom preskúšaní v autoškole alebo
zložením skúšky v autoškole po dovŕšení veku 24 rokov.

Zhrnutie oprávnenia A
* Akýkoľvek motocykel bez obmedzenia výkonu a objemu motora
* Minimálny vek 24 rokov alebo predloženie praxe 2 roky na A2

Scooters

Vodičské oprávnenie B

S vodičským oprávnením B je možné riadiť okrem osobného automobilu s najväčšou prípustnou celkovo hmotnosťou do 3,5 tony aj motocykel s objemom motora do 50cm3 a maximálnou rýchlosťou 45 km/h, po dvoch rokoch od udelenia vodičského preukazu aj motocykel s objemom motora do 125cm3, výkonu 11kW s automatickou prevodovkou.

Scooters

Aké vodičské oprávnenie potrebujem na vedenie vybraného motocykla alebo skútra?

Typ vozidla Potrebné vodičské oprávnenie
Motocykel s objemom motora do 50cm3 a maximálnou rýchlosťou 45 km/h Vodičské oprávnenie AM alebo vodičské oprávnenie B
Motocykel s objemom motora do 125cm3, výkonu 11kW s automatickou prevodovkou Vodičské oprávnenie A1 alebo vodičské oprávnenie B po dvoch rokoch od jeho udelenia
Motocykel s výkonom do 35kW a pomerom výkon / hmotnosť do 0,2 kW/Kg Vodičské oprávnenie A2
Motocykel s neobmedzeným výkonom Vodičské oprávnenie A

Na akom motocykli môžem jazdiť s mojím vodičským oprávnením?

Držiteľ vodičského oprávnenia Druh motocykla
Vodičské oprávnenie AM Motocykel s objemom motora do 50cm3 a maximálnou rýchlosťou 45 km/h
Vodičské oprávnenie A1 Motocykel s objemom motora do 125cm3, výkonu 11kW s automatickou prevodovkou
Vodičské oprávnenie A2 Motocykel s výkonom do 35kW a pomerom výkon / hmotnosť do 0,2 kW/Kg
Vodičské oprávnenie A Motocykel s neobmedzeným výkonom
Vodičské oprávnenie B Motocykel s objemom motora do 50cm3 a maximálnou rýchlosťou 45 km/h, po dvoch rokoch od udelenia vodičského oprávnenia aj motocykel s objemom motora do 125cm3, výkonu 11kW s automatickou prevodovkou