Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Aktualizácie farieb XMAX a Urban Mobility 2022

Aktualizácie farieb XMAX a Urban Mobility 2022

Yamaha’s highly successful line-up of Sport Scooters and Urban Mobility vehicles continues to offer Europe’s riders one of the widest and most varied choices of 2 and 3-wheel models from 125cc through to 560cc. For 2022, all XMAX models will be available in new colors as well as the Tricity 300 and the NMAX 125/155. Veľmi úspešná zostava športových skútrov a vozidiel pre mestskú mobilitu Yamaha naďalej ponúka európskym jazdcom jednu z najširších a najrozmanitejších možností 2 a 3 kolesových modelov od 125 ccm až po 560 ccm. Pre rok 2022 budú všetky modely XMAX dostupné v nových farbách, ako aj Tricity 300 a NMAX 125/155.

.

.