Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Chain Guard

  • b34-fchpr-00-00
105,83 €
Podrobnosti o produktoch
  • Obsahuje logo XSR
  • Skladá sa z dvoch komponentov odlišnej farby
  • Enhances the looks of your XSR
  • Dokonale kompatibilný s ostatnými voliteľnými frézovanými komponentmi