Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

SRViper X-TX LE 146

Súprava rozrušovačov ľadu Scorchers™

  • sma-icesc-bk-00
Podrobnosti o produktoch
Súprava umožňuje mazanie skĺznic a podporuje chladenie počas jazdy na zamrznutých utlačených cestách a zamrznutých jazerách. Zariadenie je vyrobené z tepelne spracovaných, odolných oceľových pružín. Obsahuje aj eloxované podložky z leteckého hliníka vytvorené pomocou CNC strojov na zaistenie odolnosti a vysokého výkonu. Možno ho používať s medziľahlými kolesami alebo bez nich.
  • Môže sa vyžadovať vŕtanie
  • Keď sa nepoužívajú, odložia sa do vyhradenej časti
Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Vždy jazdite zodpovedne a v rámci svojich možností, rešpektujte prostredie a národné a miestne zákony. Jazdci zobrazení na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Technické údaje, rozmery a vzhľad produktov značky Yamaha sa časom môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nie sú zmluvným opisom produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom.