Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Sidewinder L-TX GT 137

Vysokovýkonné mazivo pre systémy odpruženia snežného skútra

  • acc-smbgr-se-14
Podrobnosti o produktoch
Najlepšie mazivo určené pre zdokonalené systémy odpruženia snežného skútra, keď treba rýchlo reagovať na náročný terén.
  • Výrobok sa má používať v prípadoch, keď sa v servisnej príručke uvádza mazivo značky ESSO Beacon 325 alebo Aeroshell Grease
  • Zaručuje výbornú ochranu a odolnosť voči opotrebovaniu
  • Chráni pri nízkej teplote až do –18 °C (–65 °F) a súčasne pri vysokej teplote až do 121 °C (250 °F)
Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Vždy jazdite zodpovedne a v rámci svojich možností, rešpektujte prostredie a národné a miestne zákony. Jazdci zobrazení na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Technické údaje, rozmery a vzhľad produktov značky Yamaha sa časom môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nie sú zmluvným opisom produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom.