Chystáte sa opustiť túto webovú lokalitu. Ste si istí?

Súhlasím, prejdime tam

Sidewinder X-TX LE 146

Metric Tool Kit

  • aba-metrc-00-00
97,40 €
Podrobnosti o produktoch
  • Can easily be stowed away in your saddlebag, side case, top case, etc.
  • Comes in a compact roll-up pouch
  • Includes also a roll of black electricall tape, tyre pressure gauge, cable ties, wire, rag and #3, 4, 5 & 6 Allen keys
  • Includes ring, open end spanners 8, 10, 12 & 14, adjustable spanner, vice grips, 4 way Phillips, flat screw driver, sparkplug spanner and plu gap guage
Snežné skútre sú navrhnuté na prevádzku v rámci vlastných konštrukčných obmedzení. Za žiadnych okolností neprekračujte odporúčané hodnoty uvedené v príručke používateľa, aby ste zaistili trvácnosť, spoľahlivosť, no predovšetkým bezpečnosť jazdca. Pri výbere snežného skútra, ktorý bude zodpovedať vašim konkrétnym potrebám, sa obráťte na predajcu snežných skútrov. Vždy používajte ochrannú prilbu, ochranu zraku a ochranný odev. Vždy jazdite zodpovedne a v rámci svojich možností, rešpektujte prostredie a národné a miestne zákony. Jazdci zobrazení na obrázkoch v brožúre sú profesionáli – nepokúšajte sa ich napodobniť. Technické údaje, rozmery a vzhľad produktov značky Yamaha sa časom môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky slúžia len na ilustráciu a nie sú zmluvným opisom produktov. Niektoré modely sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Fotografie zachytávajú model Sidewinder M-TX LE 153