Bu web sitesinden ayrılmak üzeresiniz. Emin misiniz?

Kabul ediyorum, beni oraya götür

Yamaha Motor, havadaki CO2’yi azaltan biyoteknoloji girişimi Andes'e yatırım yapıyor

Yamaha Motor, havadaki CO2’yi azaltan biyoteknoloji girişimi Andes'e yatırım yapıyor

Yamaha Motor sürdürülebilirlik fonu'ndan ilk yatırım

Yamaha Motor bugün, havadaki CO2'yi azaltmak için yararlı mikroorganizma teknolojilerine yönelik araştırmalar yapan ABD merkezli bir girişim olan Andes Ag, Inc.'e yatırım yaptığını duyurdu.

İklim değişikliğini ele almak için çalışan yeni şirketlere yatırım yapan ve geçen yıl Haziran ayında kurulan 100 milyon ABD Doları tutarındaki Yamaha Motor Sürdürülebilirlik Fonu aracılığıyla yapılan ilk yatırım olma özelliği taşıyan bu yatırım, Yamaha Motor Company'nin kurumsal girişim sermayesi kolu olan Yamaha Motor'un Silikon Vadisi merkezli grup şirketi Yamaha Motor Ventures (YMV) aracılığıyla mümkün oldu.

Andes, toprakta atmosferik CO2'yi dayanıklı bir şekilde depolamak için doğal olarak oluşan mikroorganizmaları kullanma yöntemlerini araştırıyor. Şirketin teslimat platformu, tohumları mikroorganizmalar için güvenli kaplar olarak kullanıyor. Mikroplar ekinlerle (yani mısır, soya fasulyesi ve buğday) birlikte geliştikçe, atmosferik CO2'yi karbonu yakalayıp toprağa kalıcı olarak bırakan mineral bileşiklere dönüştürüyor ve toprak örneklemesiyle doğrulanan karbondioksit giderme kredileri üretiyor.

Yamaha Motor, Şubat 2022'de duyurulan yeni Orta Vadeli Yönetim Planında (2022–2024), Şirketin bugüne kadar zorladığı büyüme stratejileri ve yönetim temellerinin güçlendirilmesine ek olarak sürdürülebilirlik çabalarını güçlendirmeyi ana amaç haline getirdi. Yamaha Motor, karbon nötr olma hedeflerini hızlandırmak için sürdürülebilirliğe katkıda bulunan yeni teknolojileri ve iş modellerini de araştırıyor.

Bu yatırımın amacı ise karbon kredileri/dengelemeleri ve tarımsal bağlamda uygulanabilen ölçeklenebilir karbon giderimi için doğal kaynaklar hakkında daha fazla bilgi edinmek.

Andes Ag Investment

Andes Ag, Inc.'e Genel Bakış

CEO ve Kurucu Ortak:  Gonzalo Fuenzalid
Merkez: Alameda, CA, ABD
Kuruluş: 2018
Web sitesi: https://www.andes.bio/